Vision for udvikling ved idrætscenter og ny letbanestation i høring i Ishøj

Foto: Ishøj kommune.
dato

Helhedsplan for området ved idrætscentret og den nye letbanestation er nu i høring

Ishøj Kommune har sendt en ny helhedsplan i høring, som beskriver visionerne for områdets fremtidige udvikling. Planen har til formål at styrke trygheden og skabe mere liv og aktivitet i området.

Helhedsplanen indeholder flere spændende nyheder, herunder nye placeringer af idrætsfaciliteterne, en ny hockeybane og et nyt fodboldstadion med tribune. Derudover udpeger planen byggefelter til boliger tæt på den nye letbanestation.

Der er også forslag til nye stiforbindelser og grønne byrum, som skal forbedre infrastrukturen og skabe mere attraktive opholdsarealer for borgere og besøgende.

Høringsperioden løber indtil den 5. september 2024, og borgere har mulighed for at indsende deres høringssvar inden da.

For at informere om helhedsplanen og processen for at indsende høringssvar, afholdes der et borgermøde den 14. august 2024. Mødet finder sted fra kl. 19 til 21 i Ishøj idræts & fritidscenter, Hal 1.

Programmet for borgermødet inkluderer en velkomst, gennemgang af programmet, præsentation af planen, dialog ved temaborde samt en fælles opsamling og afrunding. Der er mulighed for at tilmelde sig mødet senest den 5. august 2024 per mail til zca@ishøj.dk.

Det er vigtigt, at borgere deltager aktivt og giver deres input til helhedsplanen, så den endelige plan kan afspejle beboernes behov og ønsker.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/helhedsplan-for-omradet-ved-idraetscentret-og-den-nye-letbanestation-er-nu-i-horing/

Kilde: Ishøj Kommune