Sengül Deniz trækker sig fra Ishøj Byråd efter 17 års tjeneste af helbredsgrunde

Foto: Ishøj kommune.
dato

Sengül Deniz træder ud af Ishøj Byråd efter 17 års dedikeret arbejde

Efter 17 års trofast tjeneste har Sengül Deniz trukket sig tilbage fra Ishøj Byråd af helbredsmæssige årsager. Deniz, en respekteret medlem af byrådet, forlod sin post den 2. maj 2023, hvilket markerer slutningen på en æra for Ishøj Kommune.

I sine mange år i byrådet har Deniz haft flere betydningsfulde roller, blandt andet har hun været en drivkraft som formand for Integrationsrådet og Medborgerforum, hvor hun har arbejdet for inklusion og medborgerskab. Hendes bidrag som formand for Kultur- og Fritidsudvalget har også haft stor betydning for kommunens kultur- og fritidsliv.

Borgmester Merete Amdisen har offentligt anerkendt Deniz' dedikation til arbejdet i byrådet og i særdeleshed hendes indsats for at fremme integration og kulturel forståelse i Ishøj Kommune. Deniz' arbejde har spillet en afgørende rolle i at forme Ishøj til et mere inkluderende samfund.

Med Deniz' afgang fra Ishøj Byråd, træder Steen Skovhus fra Ishøjlisten ind for at fylde det tomrum, der er opstået. Skovhus bliver den nye representant i byrådet og forventes at fortsætte det arbejde, der er blevet påbegyndt.

Skiftet i Ishøj Byråds sammensætning vil uden tvivl medføre nye perspektiver og ideer, men Sengül Deniz' betydelige bidrag og dedikation til kommunens velfærd vil ikke blive glemt. Ishøj Kommune takker hende for hendes mange års tjeneste og ønsker hende alt det bedste fremover.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/senguel-deniz-er-tradt-ud-af-ishoj-byrad/

Kilde: Ishøj Kommune