Rektor frygter at elevstop vil gå ud over de unge i Ishøj

Profilbillede
Marie Nørgaard

Det er for nylig blevet besluttet af et enigt Folketing, at en række gymnasier ikke skal optage nye 1. g´ere til sommer - og det gælder også for NEXT Sydkysten Gymnasium, som ligger ved Ishøj Station. 

Hvad ligger til grund for beslutningen? Det er en “negativ spiral” som gymnasierne er endt i, med en skæv elevsammensætning, både socialt og etnisk. 

Beslutningen vækker bekymring, f.eks. hos rektor Camilla Kofod på NEXT Sydkysten Gymnasium. Hun er bekymret for at elev-stoppet rammer elever fra hjem, hvor uddannelse ikke er øverst på dagsordenen. 

“Når man fjerner uddannelser fra Ishøj, så er vi bange for, at de, som ville have søgt, de så ikke vil søge noget. Sådan et sted som Ishøj er det ekstremt vigtigt, at man kan få en uddannelse. Mange er fra uddannelsesfremmede hjem, og det at man kan tage en uddannelse lokalt er alt andet lige er lettere.”

Det siger Camilla Kofod til Sjællandske Nyheder. 

Gymnasiet har stadig lov til at oprette HTX- og Business-EUX i 2022, og det håber rektoren vil trække elever til, så de kommer igang med en ungdomsuddannelse. 

Gymnasiet har ifølge rektoren et godt teknologi-værksted, som ligner de, der benyttes i industrien - der er derfor gode muligheder for at arbejde med spændende teknologi på gymnasiet. 

Gymnasierne, der ikke må optage nye elever, får et særtilskud på 139,3 millioner kroner, som kompensation for de tabte taxameterpenge. Dermed undgås det at lærere afskediges, og frigjorte lærerressourcer kan bruges på to-lærerordninger. 

Kilde: Redaktionen