Økonomikonsulent til Center for Børn og Forebyggelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Økonomikonsulent til Center for Børn og Forebyggelse - Ishøj Kommune

Center for Børn og Forebyggelse søger en økonomikonsulent 37 timer/uge, som kan starte den 1. maj 2024 eller snarest derefter. Hovedopgaverne er overordnet økonomistyring, controlling, indberetning af statistik, udarbejdelse af ledelsesinformation, kvalitetssikring af data og arbejdsgange samt oplæring og understøttelse af kollegerne i administrationen i centeret.

Nye krav og øget automatisering de administrative rutiner

De seneste år er kravene til de administrative arbejdsgange øget væsentlig bl.a. pga. nye krav og regler i lovgivningen. Dette skaber nye muligheder for databearbejdning, men det kræver også mere præcise og klare arbejdsgange, som sikrer valide data – både ift. ekstern rapportering (f.eks. til Danmarks Statistik), men også til intern afrapportering – f.eks. i forbindelse med budgetopfølgninger og analyser af specifikke områder. Vi søger derfor en økonomikonsulent, som kan være den, der har overblikket i økonomien for bl.a. køb af eksterne foranstaltninger, der kan kvalitetstjekke arbejdsgange og bidrage i den løbende opkvalificering af kolleger til kunne validere egne opgaver.

Økonomistyring

Udover driftsøkonomien (personaleudgifter) har Center for Børn og Forebyggelse ansvaret for styring af økonomien for foranstaltninger på det specialpædagogiske område (specialundervisning) samt det specialiserede børne- og ungeområde (forebyggelse og anbringelser). Disse områder er karakteriseret ved en høj grad af til- og afgang, hvilket kræver præcise arbejdsgange, som sikrer at de fornødne informationer, kommer til at indgå i prognoser for centerets økonomi.

Som økonomikonsulent vil din opgave være at skabe overblik over centerets økonomi i forbindelse med månedlige budgetopfølgninger samt de politiske og administrative budgetopfølgninger. En del af opgaven er at sikre præcis disponering og bogføring, og sikring af arbejdsgangene er driftssikre og effektive

Statistisk bearbejdning og indberetning

En del af dine opgaver vil være at sikre indberetning af nøgletal på - især det sociale område/Barnets Lov - til Danmarks Statistik og andre instanser (f.eks. Undervisningsministeriet, Ankestyrelsen m.m.). Dette kræver udvikling af gode IT-redskaber, som gør denne opgave overskuelig og håndtérbar, som du vil være en del af at udvikle. Endvidere modtager centeret til tider henvendelser fra journalister, studerende og interesseorganisationer, som søger aktindsigt i centrale nøgletal. Fremskaffelse af disse oplysninger vil også blive en del af dine opgaver.

Ledelsesinformation

Der har været en stigende efterspørgsel efter centrale nøgletal fra politikere, fra direktionen og ledelsesinformation er også blevet en vigtigere viden i den daglige ledelse i Center for Børn og Forebyggelse. Bl.a. har der det seneste år været et forøget fokus på, om vi overholder sagsbehandlingstider. Din opgave vil være at udvikle og skabe større muligheder for at trække ledelsesinformation gennem de eksisterende systemer samt udarbejde ledelsesinformation på baggrund af de eksisterende muligheder, når det er påkrævet.

Udvikling af arbejdsgange

Som økonomikonsulent vil du også blive en central medarbejder i forhold udvikling af administrative og økonomiske arbejdsgange for at sikre enkle og driftssikre løsninger samt kontrol af de økonomiske transaktioner. Særligt vil der være opmærksomhed på at udnytte mulighederne i de eksisterende IT-systemer, se mulighederne ved at tilkøbe nye systemer og evt. afvikle systemer, som er ineffektive og uhensigtsmæssige.

Om administration i Center for Børn og Forebyggelse

Som økonomikonsulent bliver du ansat i administrationen i Center for Børn og Forebyggelse, hvor du vil referere til leder af administrationen. Administration består af 6 medarbejdere, mens du vil være den 7.

Om Center for Børn og Forebyggelse

I Ishøj Kommune har vi ambitioner på alle børn og unges vegne. Målet er helt overordnet at sikre, at Ishøjs børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale. Vi har derfor i Center for Børn og Forebyggelse et stort ansvar i forhold til at have tilbud til rådighed, der bygger på erfaring og forskningsbaseret viden.

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver indenfor specialiserede børne- og ungeområde, det specialpædagogiske område (PPR-funktioner), sundhedsplejen, tandplejen og det kriminalpræventive område. Vi vægter i høj grad det tætte tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne, hvilket kræver dygtige fagpersoner inden for eget fagområde. Centret beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

Hvad kan du forvente?

Som ny økonomikonsulent i Center for Børn og Forebyggelse kan du forvente et grundigt introduktionsprogram, hvor du kommer rundt i de mange kroge af centrets opgaver samt på tværs i kommunen. Fysisk vil du komme til at have kontor på Ishøj Rådhus, som ligger i Ishøj Bycenter med nem adgang fra S-togsstationen.

Hvad forventer vi af dig?

  • Vi forventer, at du er administrativ uddannet (typisk organiseret i HK eller AC) og meget gerne med relevant efteruddannelse.
  • Vi har en klar forventning om, at du er solidt funderet i kommunal økonomi. Det betyder, at du både har solid erfaring med driften af administrative og økonomiske opgaver samt har et stort overblik over opbygningen af kommunal økonomi og har stor indsigt i betydningen af de forskellige økonomiske begreber i den kommunale administration. Dette er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen. Det bemærkes, at kommunen anvender KMD OPUS som økonomisystem.
  • Det vil være en klar fordel, at du kender økonomistyring inden for det sociale børne- og ungeområde og/eller det specialpædagogiske område (herunder specialundervisning). Selvom du ikke lige har erfaring indenfor disse områder, er det en forudsætning, at du kender til økonomistyring af foranstaltninger i den kommunale sammenhæng. Det vil være en klar fordel, at du kender Calibra som økonomistyringssystem.
  • At du har gode samarbejdsevner og er optaget af at få et godt samarbejde med kolleger, så der bliver en gensidig forståelse af hinandens opgave-ansvar, kompetencer og faglige forståelsesramme.

Ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef René Juhl (40 32 70 61) eller leder for administration Bjørn Noer (20 30 03 57). Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag, d. 18. marts 2024 om formiddagen.

Du får besked om evt. indkaldelse torsdag, d. 14. marts 2024. Til ansættelsessamtalen deltager medarbejderrepræsentant, leder for administrationen og centerchefen.

Om Ishøj Kommune

Kommunen oplever i disse år en befolkningstilvækst. Vi er ca. 23.000 indbyggere, hvoraf knap en fjerdedel er børn og unge under atten. Styrken ved at være en mindre kommune er, at en idé hurtigt kan blive til virkelighed, uanset hvor i organisationen, vi er placeret.

Vi er godt placeret i det storkøbenhavnske område med strandpark, store naturområder og let adgang med S-tog, den kommende letbane og motorveje.

Ishøj Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og arbejder aktivt med en medborgerskabspolitik.

Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge videre her: http://nyijob.ishoj.dk/ny-i-job.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ishøj Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv, 2635 Ishøj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004650

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet