Millionstøtte sikrer Et bedre liv med kultur


En støtte på over en million fra 15. juni Fonden, Det Obelske Familiefond og Hoffman og Husmans fond sikrer udviklingen af det hidtil største tvær-kommunale samarbejde indenfor kultur og sundhed. Kulturmetropolens indsats ’Et bedre liv med kultur’ kan dermed over en 2-årig periode tilbyde flere kreative forløb for sårbare i de ni kommuner, der udgør Kulturmetropolen.

Banebrydende samarbejde og forskning

Konkret går bevillingerne til forløbene Ord.Liv.Skriv!, der modtager 500.000 kr. fra 15. Juni Fonden og 530.000 kr. fra det Obelske familiefond, samt forløbet Brug billedskolen, der modtager fra 50.000 kr. fra Hoffman og Husmans Fond. Begge forløb bygger på samarbejde på tværs af forvaltninger, institutioner og fagligheder og for at de skal lykkedes, er der brug for at kickstarte det komplekse samarbejde.

Særligt skriveprojektet Ord.Liv.Skriv!, der laves i samarbejde med Forfatterskolen PS, er banebrydende, da det i kraft af sin volumen, har mulighed for at undersøge forskellige målgruppers behov for og respons på den metode, der benyttes i skrivegrupperne. Med fondsstøtten kan der kobles forskning på projektet og dermed skabes unik viden om effekterne og det komplekse tvær-kommunale samarbejde.

Bag projekterne står projektchef Eva Hjelms, og hun fortæller: ”Med forløbene og forskningen kan vi undersøge, hvordan kommunerne på en økonomisk bæredygtig måde kan skabe mærkbare forandringer for en differentieret gruppe sårbare borgere og se på, hvordan en kunstnerisk intervention kan være med til at løse opgaver på sundhedsområdet på en helt ny måde.”

Kultur skaber bedre trivsel

For der er ingen tvivl om, at kultur og kunst kan være med til at skabe bedre trivsel. Kunst og kultur har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed og er en særlig vigtig spiller i forebyggelse og helbredelse hos psykisk sårbare. De seneste år har flere store undersøgelser, blandt andet fra WHO , vist, hvordan kunst og kultur kan fremme især den mentale sundhed. Ikke kun ved at forbruge kunst og kultur, men især ved at være skabende og arbejde med egne erfaringer og oplevelser gennem kunsten.

”Dette skrivekursus er det bedste, der længe er sket for mig”

Set i lyset af Covid-19 krisen er disse projekter særligt vigtige lige nu. Der er nemlig et enormt stort behov for at skabe nye fællesskaber, der både inddrager og anerkender de udfordringer, der kan være for sårbare borgere. I forløbene er fokus ikke på de enkeltes udfordringer, men fællesskabet omkring det at udfolde sig på nye, kreative måder. Og det virker. En deltager fra pilotprojektet fortæller: ”Jeg har oplevet at høre til, livskvalitet, boost af både selvværd og selvtillid”, og en anden vil give sin ”venstre arm for at komme med på flere kurser”.

Kulturmetropolen bliver med fondsstøtten og projekterne en stor medspiller i udviklingen af forløb indenfor kultur og sundhedsfremme og er taknemmelige for støtten fra de tre fonde.

Fakta

• Kulturmetropolen er en kulturaftale mellem Kulturministeren og ni sjællandske kommuner: Albertslund, Furesø, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Køge, Ishøj, Roskilde og Rødovre.

• Aftalen løber til og med 2024 og består af tre indsatsområder: Et bedre liv med kultur, Ungeindsatsen og Musikindsatsen.

• Kulturmetropolen vil styrke, videreudvikle og forny det tværkommunale samarbejde mellem de ni kommuner, og med aftalen kan der skabes og løftes store projekter, der ikke kan løftes i den enkelte kommune alene.

• Forfatterskolen PS står for undervisningen på skriveforløbene og kommunernes billedskoler står for billedskoleforløbene.

Vedhæftede billeder skal krediteres til Forfatterskolen PS.

For spørgsmål kontakt Projektchef og konstitueret Sekretariatschef Eva Hjelms på tlf. 92 43 26 73 og mail evhje@ishoj.dk eller Kommunikationsmedarbejder Amalie Sejersdahl på tlf. 93 58 88 98 og mail amami@ishoj.dk.


Kilde: Et bedre liv med kultur