Millionstøtte fra Nordea-fonden skal booste børn og unges kultur- og fritidsliv i Ishøj kommune

Foto: Ishøj kommune.
dato

Ishøj Kommune har fået millionstøtte til at øge deltagelsen i kultur- og fritidslivet blandt børn og unge.

Ishøj Kommune har modtaget hele 3.685.000 kroner i støtte fra Nordea-fonden. Denne støtte er en del af et større projekt med en samlet økonomi på 7.370.000 kroner, hvor halvdelen af midlerne kommer direkte fra kommunen selv.

Formålet med denne generøse støtte er at øge deltagelsen i kultur- og fritidslivet blandt børn og unge. Projektet sigter mod at forbedre både sundhed, trivsel og det lokale engagement blandt de yngre generationer i kommunen.

En af de centrale elementer i projektet er en ordning med fritidspas. Denne ordning tilbyder økonomisk støtte til kontingenter og udstyr for børn og unge fra økonomisk trængte familier. Derudover etableres fritidsvejledning, som skal hjælpe de unge med at finde passende fritidsaktiviteter, der matcher deres interesser og behov.

Kommunen ser denne indsats som en vigtig del af byrådets vision 2035. Visionen fokuserer på at skabe sunde og aktive liv samt styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalmiljøet.

Andre tiltag omfatter en kommunikationsindsats for at synliggøre de mange muligheder inden for kultur- og fritidslivet samt en videreudvikling af fritidstilbuddene. Der vil også blive lagt vægt på et styrket samarbejde mellem dagtilbud, skoler, SFO'er, aftenklubber og forenings- og fritidstilbud for at sikre en bred og inkluderende indsats.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/millionstotte-fra-nordea-fonden-skal-oge-deltagelsen-i-kultur-og-fritidslivet-blandt-ishojs-born-og-unge/

Kilde: Ishøj Kommune