Ishøj sætter kurs mod 2035 med ambitiøs vision for fælles fremgang

Foto: Ishøj kommune.
dato

Ishøj Byråd har vedtaget en ambitiøs vision for kommunen, kaldet "Fælles om mulighedernes Ishøj", som strækker sig frem til 2035.

Ishøj Kommune står over for en ambitiøs transformation med byrådets nylige vedtagelse af visionen "Fælles om mulighedernes Ishøj". Denne vision har til formål at adressere og styrke forskellige områder af kommunal velfærd frem mod 2035 gennem fire centrale pejlemærker: Sunde og aktive liv, stærkt fællesskab med sammenhold og engagement, lokalt ansvar for klima, natur og miljø, samt en økonomisk robust kommune med en stærk arbejdsstyrke.

Borgmester Merete Amdisen har udtrykt, at denne vision er afgørende for at sikre et stærkt og mulighedsrigt Ishøj for fremtidige borgere. Ved hjælp af fællessamlinger har byrådet identificeret kommunens største udfordringer, hvilket danne grundlag for udformningen af visionen, der samtidig åbner op for inddragelse af borgere og andre vigtige aktører i lokalsamfundet til at finde fælles løsninger.

De politiske partier i Ishøj har også meldt klart ud med deres perspektiver på visionen. Socialdemokratiet ser pejlemærkerne som en vigtig retning for diskussioner i lokalsamfundet, mens Det Konservative Folkeparti fremhæver nødvendigheden af en økonomisk robust kommune. Ishøj Demokraterne, SF og Ishøjlisten har hver især fokus på grøn udvikling, klimadagsordenen og børn samt unges trivsel. Venstre og Enhedslisten lægger vægt på fællesskab for sunde og aktive liv, samt et bredt fokus på velfærd og klimaets integration i alle livets aspekter.

Den brede støtte og de mange perspektiver fra de forskellige partier understreger Ishøj Byråds ambition om et inkluderende og alsidigt arbejde med visionen. "Fælles om mulighedernes Ishøj" er ikke blot et løfte om fremtidens udvikling, men også en invitation til alle borgere og aktører i kommunen om at deltage og bidrage til at forme fremtiden.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/byradet-har-vedtaget-en-vision-faelles-om-mulighedernes-ishoj/

Kilde: Ishøj Kommune