Ishøj Kommune vil opdatere Fingerplanen for at udvide udviklingen

Foto: Ishøj kommune.
dato

Ishøj Kommune søger ændringer i Fingerplanen for at udvide udviklingsmuligheder

I et møde den 18. april 2024 mellem Ishøj Kommunes borgmester, Merete Amdisen, og Minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, blev der drøftet betydelige udfordringer ved den nuværende Fingerplan. Fingerplanen, som har været en fundamental del af fysisk planlægning i hovedstadsområdet siden 1947 og berører 34 kommuner, begrænser Ishøj Kommunes udvikling betydeligt.

Med ca. 72% af Ishøj Kommunes arealer beliggende som en del af transportkorridoren eller inden for de grønne kiler, står kommunen over for væsentlige restriktioner, når det gælder udviklingsplaner. Tidligere har kommuen mødt afslag på flere udviklingsforslag, herunder opførelsen af mindre idrætsfaciliteter og justeringer af de grønne kiles afgrænsninger, hvilket tydeliggør behovet for en revision af planen.

Morten Dahlin, som har haft ministerposten siden 23. november sidste år, har udtrykt en åbenhed over for at indlede dialoger om mulige tilpasninger til Fingerplanen. Dette tyder på en velkommen udvikling for kommuner som Ishøj, som længe har været begrænset af dens reglementer.

Ministeriet har allerede påbegyndt en proces, hvor dialog med kommuner, virksomheder, og borgere er i fokus for at adressere de udfordringer, der findes med Fingerplanens nuværende regler. Dette er et skridt mod at finde løsninger, der både respekterer behovet for grønne områder og muliggør nødvendig lokal udvikling og innovation.

Initiativet til at søge ændringer i Fingerplanen reflekterer Ishøj Kommunes ambition om at skabe mere fleksible betingelser for lokal udvikling, hvilket kan bidrage til vækst og forbedring af borgeres livskvalitet. Dialog og samarbejde med staten ser ud til at være en lovende vej frem mod at realisere disse mål.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/onske-om-aendringer-i-fingerplan/

Kilde: Ishøj Kommune