Ishøj Kommune inviterer borgere til at påvirke fremtidens spildevandshåndtering

Foto: Ishøj kommune.
dato

Offentlig høring for Ishøj Kommunes Spildevandsplan 2024-2034 er nu i gang

Ishøj Kommune har for nyligt sendt deres forslag til Spildevandsplan 2024-2034 i offentlig høring. Dette skridt markerer begyndelsen på en afgørende proces for fremtidens spildevandshåndtering i kommunen. Planen, som er til høring indtil den 04. april 2024, søger at etablere robuste rammer for, hvordan spildevand skal håndteres effektivt. Dette inkluderer at sikre et sundere vandmiljø, optimere rensningsprocesser og garantere forsyningssikkerheden.

Borgere i Ishøj Kommune opfordres til at deltage i høringsprocessen ved at afgive deres meninger og input til planforslaget via kommunens hjemmeside. Denne åben invitation giver mulighed for at sætte et personligt præg på fremtidens vandmiljøtiltag i kommunen.

Efter høringsperiodens afslutning vil alle indkomne forslag og synspunkter blive nøje vurderet. Disse bidrag vil danne grundlag for det materiale, byrådet vil bruge til at træffe den endelige beslutning om Spildevandsplan 2024-2034. En hvidbog sammen med en tilhørende miljørapport vil blive udarbejdet for at dokumentere og bearbejde de indkomne høringssvar. Dernæst vil planen blive revideret baseret på de relevante input inden den endelige vedtagelse i byrådet.

Det er vigtigt at bemærke, at alle høringssvar vil blive offentliggjort under overholdelse af offentlighedslovens regler. Dette betyder, at personlige oplysninger såsom navn og kontaktinformation, som inkluderes i et høringssvar, vil være offentligt tilgængelige. Borgere opfordres derfor til at udvise omhu med hensyn til, hvilke personlige oplysninger de vælger at inkludere i deres feedback til kommunen.

Denne høring repræsenterer en unik mulighed for indbyggerne i Ishøj Kommune til direkte at påvirke de beslutninger, der vil forme fremtidens spildevandsinfrastruktur og -forvaltning. Ishøj Kommune ser frem til at modtage et bredt spektrum af indsigter og forslag fra sine borgere.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/ishøj-kommune-har-sendt-forslag-til-spildevands-plan-i-høring/

Kilde: Ishøj Kommune