Ishøj Kommune implementerer nye affaldstømningsdage for at mindske energiforbrug

dato

Nye tømmedage implementeres for mad- og restaffaldsafhentning i Ishøj Kommune

En nylig omlægning af ruterne for skraldebiler i Ishøj Kommune, som varetager hentning af mad- og restaffald, er blevet foretaget af renovatørerne. Ændringerne vil berøre noget i nærheden af 1.800 adresser i og omkring uge 7.

Boligejere, der er tilmeldt NemSMS, vil blive orienteret om de nye tømmedage, mens ejendomsfunktionærer og viceværter vil blive direkte kontaktet af renovatøren selv. Det bør bemærkes, at de nedgravede systemer ikke påvirkes af denne omrokering.

Ændringerne vil være mest observerbar i områderne Torslunde, Vildtbaneparken og nord for Tranebakken, samt i og omkring Gadekæret. Det bliver muligt at slå de nye tømmedage op på selvbetjeningsportalen fra den 12. februar 2024.

Dette tiltag bygger på en ambition om at minimere antallet af kørte kilometer og dermed også reducere energiforbruget. Ved at sikre, at skraldebilerne følger de mest optimale ruter, er det forventet, at miljøet vil kunne nyde godt af denne forbedring.


https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/nye-tommedage-for-afhentning-af-mad-og-restaffald/
Kilde: Ishøj Kommune