Ishøj kæmper med voksende trafikstøj trods effektive støjvoldstiltag

Foto: Ishøj kommune.
dato

Stigning i trafikstøjplagede boliger i Ishøj trods nye tiltag

En markant stigning i antallet af boliger i Ishøj belastet af trafikstøj over 58 dB er blevet registreret, hvilket udgør en stigning på 47% fra 2014 til 2023. Denne støjbelastning har skabt øget frustration blandt kommunens beboere, især da trafikstøjen fra statens motorveje, herunder Køge Bugt-motorvejen, udgør en væsentlig kilde til denne frustration.

Til trods for en alarmerende stigning i trafikmængden på Køge Bugt-motorvejen med 27%, har en nyopført støjvold syd for motorvejen spillet en afgørende rolle i at dæmpe støjniveauet. Denne støjvold har effektivt forhindret en forventet stigning af støjbelastede boliger på hele 67%, hvilket betyder, at 95% af de mest støjplagede boliger nu oplever en reduceret støjbelastning.

For at tackle problematikken yderligere, har Ishøj Kommune igangsat arbejdet med en støjhandleplan. Dette arbejde er en del af kommunens bredere engagement i Silent City-samarbejdet, hvor man sammen med andre hovedstadskommuner, søger effektive måder at reducere motorvejsstøjens indvirkning på borgerne.

Ifølge nyere forskning er der påvist helbredskonsekvenser ved at leve i områder med trafikstøj over 58 dB. Denne forskning understreger behovet for handling, da det antydes, at selv lavere niveauer af trafikstøj kan have negative helbredskonsekvenser. Disse opdagelser har været afgørende for kommunens beslutning om at udarbejde både en støjkortlægning og en støjhandleplan for at addressere og mest effektivt mindske støjbelastningen for sine borgere.

Arbejdet med støjhandleplanen er allerede i gang, hvilket sender et positivt signal om Ishøj Kommunes engagement og proaktivitet i at finde løsninger på trafikstøjproblematikken og dens indvirkning på kommunens beboere. Denne indsats er et afgørende skridt mod et mindre støjbelastet og sundere livsmiljø i Ishøj.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/flere-er-plaget-af-trafikstoj-men-stojvolden-har-gjort-en-stor-forskel-for-de-mest-stojbelastede/

Kilde: Ishøj Kommune