Faglig koordinator og ressourcepædagog til stærke børnefællesskaber

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi er optaget af stærke fællesskaber for børn.

En af vores gode kollega gennem flere år har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny kollega i en delt funktion som faglig koordinator to dage om ugen og tre dage om ugen som ressourcepædagog til en stilling på 37 timer med ansættelse d. 1.9.24.

Vi er et team på otte ressourcepædagoger og en faglig leder, der er optaget af børns hverdagsliv og pædagogisk praksis.

Ressourcepædagogfunktionen er en forebyggende indsats, hvor der samarbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring børn, der i perioder af deres liv, befinder sig i sårbare og udsatte positioner.
Målet for indsatsen er at skabe deltagelsesmuligheder og stærke børnefællesskaber for børn, og der arbejdes i pædagogisk praksis med et relationelt- og ressourceorienteret fokus på relationer, sammenhænge og helheder.

Som ressourcepædagog er du dagligt tilknyttet et dagtilbud, hvor det faglige fokus er sampraksis omkring børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. I funktionen skal du udarbejde handleplaner i tæt samarbejde med forældre og personale i dagtilbuddet samt deltage i sparring med dagtilbuddene og tværfaglige samarbejdspartnere. En del af funktionen kan foregå som hjemmepædagogisk praksis i et tæt samarbejde med familie og dagtilbud.

Til funktionen som faglig koordinator/ ressourcepædagog søger vi en erfaren pædagog som:

 • Har lyst til at arbejde med børn, hvor fokus er på relationer, sammenhænge og helheder
 • Har viden om og erfaring med at samarbejde med børn og familier i sårbare og udsatte positioner
 • Har lyst til at indgå i et styrket forældresamarbejde
 • Har faglig nysgerrighed på forskellige kulturer og perspektiver
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og systematisk
 • Skal bidrage til udvikling af funktionen og kvalificering af pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med dagtilbud
 • Skal indgå i tværprofessionelt samarbejde med sundhedsplejersker, talehørekonsulenter, psykologer og socialrådgivere i Center for Børn og Forebyggelse
 • I funktionen som faglig koordinator kan være ansvarlig for planlægning, dagsorden og mødestyring af løbende faggruppemøder i samarbejde med leder
 • Skal afholde planlagte sparringsmøder, erfaring med faglig sparring vil være en fordel

Vi tilbyder:

 • En tværfaglig organisering, hvor børn og familier er i fokus
 • En tværfaglig organisering, hvor børn og familier er i fokus og hvor den løsningsfokuserede tilgang er et fælles fagligt afsæt
 • Tæt samarbejde og sparring med faglig leder, som understøtter dig i arbejdet som funktionen
 • Tværfagligt samarbejde organiseret i områdeteams med mulighed for ugentlig sparring
 • En spændende arbejdsplads med gode muligheder for at præge den faglige udvikling i organisationen
 • Mulighed for faglig udvikling, herunder LØFT- og ICDP uddannelse
 • Introduktionsprogram og mentorordning
 • Supervision og faggruppemøder
 • En engageret faggruppe med et fagligt fællesskab og godt humør

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver indenfor det specialiserede børne- og ungeområde, det specialpædagogiske område (PPR-funktioner), sundhedsplejen, tandplejen og det kriminalpræventive område.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Winnie Damgaard-Iversen på telefon 29 41 35 17.

Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 20. juni 2024. Ansættelsessamtaler bliver afholdt d. 26.juni og 3. juli 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ishøj Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv, 2635 Ishøj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6059804

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet