Ergoterapeut søges til hånd- og geriatriområdet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Træningscenter Brøndby søger snarest muligt en ergoterapeut til at varetage opgaver på håndterapi- og i det geriatriskeområde. Vi har valgt at organisere håndterapien med de geriatriske terapeuter og derfor er det vigtigt, at den rigtige kandidat brænder for begge områder. Stillingen er på 34-37 timer ugentligt, vi er fleksible og endeligt timetal aftales ved ansættelse.

Hvem er vi:
Vi er et velfungerende træningscenter med i alt 50 ergo- og fysioterapeuter fordelt på to afdelinger med hver deres afdelingsleder. Vi er et stort hus, hvor du får egen kontorplads og en bærbar arbejds-PC.

Du bliver ansat i en dynamisk afdeling med syv ergoterapeuter,12 fysioterapeuter, to træningsassistenter, en logopæd, en diætist og en hjerneskadekoordinator.
Vi træner geriatriske og neurologiske borgere, der har et bredt spektrum af geriatriske og/eller neurologiske diagnoser. Hver terapeut er tilknyttet enten det geriatriske eller neurologiske område, men hjælper hinanden på tværs ved behov. Derudover varetager de fleste terapeuter et større eller mindre delområde, hvor denne stilling har fokus på håndproblematikker og geriatri.

I det geriatriske område er borgergrundlaget fortrinsvis komplekse geriatriske borgere, som ikke kan nøjes med hverdagsrehabilitering eller har ressourcerne til selv at vedligeholde deres funktionsniveau. I stillingen skal der også varetages opgaver på kommunens midlertidige pladser ift. vurderinger og træning af indlagte borgere samt dysfagi vurderinger. 

I håndterapien er borgergrundlaget fortrinsvis ortopædkirurgiske borgere, herunder komplekse og simple brud, seneskader mm. Du kan også møde borgere inden for det reumatologiske område, ledsygdomme, som eks artrose og reumatoid artrit. 
Borgerne er henvist via en genoptræningsplan jfr. Sundhedslovens § 140, via visitationen jfr. Serviceloven § 86.1 eller via samarbejdsaftale med jobcentret, hvor det drejer sig om sygemeldte borgere. 

Træningen foregår individuelt og på hold i et tæt tværfagligt samarbejde og kan foregå på træningscentret eller i borgerens hjem/nærmiljø. 
 
Terapeuterne i afdeling 2 har grundet det komplekse borgergrundlag et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. diætist, visitatorer, hjemmeplejen/plejepersonale, hjælpemiddelafdelingen m.fl. Endvidere foregår rehabiliteringen i tæt samarbejde med borgerens pårørende.

Om stillingen:
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omhandle vurdering og træning af:

 • ADL-problematikker
 • Dysfagi problematikker
 • OE-problematikker
 • Kognitive dysfunktioner
 • Energiforvaltning
 • Vurdering/Afprøvning af hjælpemidler

Du er ansat på flekstidsordning og er selvtilrettelæggende. Du skal dermed tilpasse din arbejdstid hverdage mellem kl. 6-18, alt efter hvad der giver bedst mening for dine borgerforløb, samt relevante møder med samarbejdspartnere.
  
Vi forventer, at du:

 • Har flere års klinisk erfaring, er fagligt velfunderet og har relevante kurser inden for f.eks. dysfagi, håndterapi eller AMPS
 • Er omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt og ansvarligt både mono- og tværfagligt
 • Har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • Formår at bevare overblikket i en travl hverdag
 • Er fleksibel og rummelig
 • Kan arbejde med lange forløb med komplekse borgere

Vi tilbyder:

 • Fantastiske kolleger
 • Et job med mange spændende udfordringer
 • Faglig sparring med kolleger
 • Faglig og personlig udvikling
 • Et hus med mulighed for udvikling
 • Indflydelse og ansvar i arbejdet
 • Flekstidsordning


Yderligere oplysninger 
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til Felix Petersen, afdelingsleder for det geriatriske og neurologiske område, på tlf. 43 28 28 74. 

Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst, 34-37 timer pr. uge. Stillingen er til tiltrædelse pr. 1.9.2023, gerne tidligere hvis muligt.

Ansøgningsfrist
Grundet sommerferie har vi valgt, at afholde løbende samtaler og vil ansætte inden ansøgningsfristen, hvis den rette kandidat findes. 
Vi forventer at afholde sidste samtale d. 25. august 2023. Send din ansøgning snarest muligt og senest så vi har den senest d. 15. august 2023

 

 

Søg stillingen via 'ansøg'-knappen. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 37.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ishøj Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Brøndby Kommune, Horsedammen 36 A, 2605 Brøndby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://brondby.career.emply.com/ad/ergoterapeut-soges-til-hand-og-geriatriomradet/b4e0ws/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845692

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet