Borgmesteren markerede start af omfattende byggeprojekt i Ishøj Kommune

Foto: Ishøj kommune.
dato

Borgmester Merete Amdisen tog første spadestik til Brohuset Etape 3 i Ishøj Kommune den 13. maj 2024

Borgmester Merete Amdisen, som er borgmester for Ishøj Kommune, markerede begyndelsen på den tredje etape af Brohuset med et første spadestik den 13. maj 2024.

Brohuset Etape 3 indebærer blandt andet nedrivningen af en eksisterende værkstedshal, opførelsen af en treetagers bygning samt ombygning af enkelte dele af den nuværende bygning. Derudover vil der blive etableret tre nye indgangspartier, renoveret udearealer og installeret solceller på taget. Projektet forventes at være færdigt medio 2025.

Når Etape 3 er færdig, vil Brohuset indeholde faciliteter såsom et borgertorv, et hjælpemiddeldepot, et kantineområde, møde- og undervisningslokaler samt kontorområder til borgerservice og jobcenter. Foreninger vil også få nye lokaler i huset.

Visionen for Brohuset er at skabe optimale rammer, der understøtter mangfoldige og meningsfulde fællesskaber, samt at bygge bro mellem mennesker og fremme et sundere liv.

Landskabsprojektet vil transformere de nedslidte parkeringsarealer til et rekreativt landskab. Dette inkluderer anlæggelse af omkring 50 nye parkeringspladser, 109 cykelparkeringspladser, opholdszoner og grønne lommer samt ledelinjer for personer med synshandicap. Udearealerne forventes at være færdige ultimo 2025.

Den sidste etape af Brohuset har til formål at skabe flere rammer for fællesskaber og samarbejde på tværs af husets brugere og funktioner. Et nyt borgertorv vil blive midtpunktet i Brohuset, og der vil blive oprettet en ny indgang fra banestien til borgertorvet.

Udviklingsmålene for projektet omfatter øget livskvalitet, sundhed og trivsel samt muligheder for aktive medborgerskaber. Derudover skal projektet bidrage til forbedring af de sundhedsmæssige udfordringer i området.

Johannes Ask Batzer, som er brobygger og udviklingskonsulent i Ishøj Kommune, spiller en central rolle i denne udvikling.

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/optimale-rammer-til-mangfoldige-og-meningsfulde-faellesskaber/

Kilde: Ishøj Kommune